Vakfederatie Rietdekkers

Rieten dak te Oud Loosdrecht

Zomergedachte

Dinsdag 03 juli 2018

Zomergedachte

De beweging van de zomermaanden en de drukte van de afgelopen periode, de tijd van aanpakken en doorgaan komt wellicht voor u de komende maand tot een verstilling. 

Wij, van Rietdekkersbedrijf Van den Berg, werken nog even door, want er staat een klus op de lijst die af moet. ‘De Rietendakschool’ in Apeldoorn krijgt een nieuwe rieten kap. Na bijna twee jaar van voorbereiding is het dan echt zover. Het totale dak wordt vervangen.
In augustus vieren wij dan vakantie, maar voor u: juli, zomer, vakantie, rust en tijd voor bezinning en het opdoen van nieuwe energie. Zo vlak voor de vakantie een epistel van Rietdekkersbedrijf Van den Berg wat hier een bijdrage aan wil leveren. 

We trappen af met een fragment uit ‘de herdersfluit’ van Jacqueline E. van der Waals deze keer:

‘Eens ging ik langs het lage riet,
Dat ruischen kan en anders niet,
Toen, langs mijn pad, een herder kwam,
Die één van deze halmen nam,
En dien besnoeide en besneed,
En maakte tot zijn dienst gereed.
Door dit gekorven rietje, dat
Als dood hij in zijn handen had,
Dien stemmeloozen stengel zond
Hij straks den adem van zijn mond,
En, als hij blies, zoo zong het riet,
En, als hij zweeg, verstomde 't lied:
De zoete, pas ontwaakte stem
Bestond en leefde slechts door hem.’

Nu snijden wij geen fluiten uit rietstengels - ik zou niet weten hoe dat moet en hoe romantisch het beeld van een fluitspelende herder ook is, een rietdekker die fluitspelend op uw dak zit is een stuk minder aantrekkelijk, denken we.  Zeker de eerste tijd als die vaardigheid verworven zou moeten worden… Nee, laat ons maar doen waar we goed in zijn.

Twee gedachten uit dit gedicht deel ik om eens wat anders in beweging te zetten. Wie weet draagt het bij aan verdieping in de vakantie. 

Riet. Wat een prachtig materiaal op zichzelf en wat een geluk dat we het in kunnen zetten om er dakbedekkingen voor onze klanten van te maken.  Van een bos rietstengels die in zichzelf weinig waarde hebben ontstaat, door vakmanschap en goed onderhoud, een dak maken wat jarenlang meegaat. Hoe gaaf is dat? We hebben het mooiste ambacht ter wereld!

De andere gedachte wil u uitdagen, een niveau dieper aanboren: wat heeft u in uw omgeving in beweging gebracht de afgelopen maanden? Of vooruitkijkend: wat wilt u in gang zetten de komende maanden?  

En dan als bonusvraag: waardoor laat u zich bewegen? 

Bij Rietdekkersbedrijf Van den Berg is dat helder. Met onze klanten delen we graag onze passie voor riet en de liefde voor het ambacht. Die basis creëert beweging in ons bedrijf en de behoefte van onze klanten houdt dit gaande. Zo verbaasd het ons dat sommige van onze nieuwe klanten verbaasd zijn over het feit dat wij de afspraken over onze jaarlijkse dakinspecties of onderhoud wel uitvoeren. Service is ons kernwoord!

Wilt uw weten wat we voor u kunnen betekenen na de vakantie? Laat het ons weten

Fijne vakantie!